ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผังการจราจรภายในโรงเรีนวังตาลวิทยา(โดย ม.สิทธิชัย)
      เนื่องจากจำนวนนักเรียนได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  จึงมีรถเข้า-ออกโรงเรียนมากขึ้นเช่นกัน    ทางโรงเรียนได้มีผังการขับรถเข้า-ออกภายในโรงเรียนขึ้น    เพื่อความสะดวกของผู้ปกครองในการขับรถมารับ-มาส่งบุตรหลาน  พร้อมกันนี้ได้ระบุจุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน   จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ปฏิบัติตามผังจราจรที่กำหนดเพื่อความคล่องตัวในการเข้า-ออกโรงเรียน
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2557,19:35   อ่าน 3109 ครั้ง