ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดชดเชยวันแม่ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 1773) 03 ส.ค. 60
ปฏิทนการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน (อ่าน 1924) 03 ส.ค. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1895) 03 ส.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 1816) 17 ก.ค. 60
คำถามหนังสือกิจการอัครสาวก(ไบเบิลคอนเทสต์58) ม.สิทธิชัย (อ่าน 2896) 03 ส.ค. 58
ผังจราจรภายในโรงเรียนวังตาลวิทยา(รับ-ส่งนักเรียน) ปี2558(ปรับปรุงใหม่) (อ่าน 2464) 28 เม.ย. 58
โหลดโลโก้ 90 ปี โรงเรียนวังตาลวิทยา(ม.สิทธิชัย) (อ่าน 2890) 05 มิ.ย. 57
ผังการจราจรภายในโรงเรีนวังตาลวิทยา(โดย ม.สิทธิชัย) (อ่าน 3109) 24 เม.ย. 57
ตาวโหลดแผนที่เดินทางมาโรงเรียนวังตาลวิทยา (By ม.สิทธิชัย) (อ่าน 2832) 11 ธ.ค. 56
งานแห่เทียนเข้าพรรษา2556 (อ่าน 2872) 08 ส.ค. 56
วันไหว้ครู2556 (อ่าน 4915) 21 มิ.ย. 56
วันกตัญญูระลึกถึงหลวงสิทธิ์เทพการ2556 (อ่าน 2282) 23 พ.ค. 56
เปิดรับสมัครเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2556 (อ่าน 2858) 11 ก.พ. 56
ประวัติวันวาเลนไทน์ (อ่าน 2515) 11 ก.พ. 56
กิจกรรมลูกเสือ ป.1 - ป.6 (อ่าน 2899) 11 ก.พ. 56
1 แท็บเล็ตต่อ 1 นักเรียน (อ่าน 2130) 08 ก.พ. 56
กิจกรรมวันชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 19 (อ่าน 1986) 17 ม.ค. 56
เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมอวยพรคุณครูเนื่องในโอกาสวันครู(16 มกราคม) ผ่านทางสมุดเยี่ยม (อ่าน 5130) 14 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็ก2556 (อ่าน 2056) 12 ม.ค. 56
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1925) 07 ม.ค. 56
เลี้ยงสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่คณะครู+พนักงาน2556 (อ่าน 2177) 05 ม.ค. 56
พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากและดี (อ่าน 2438) 03 ม.ค. 56
รวมคำขวัญวันเด็กจากอดีตถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2499-พ.ศ.2556) (อ่าน 3140) 02 ม.ค. 56
คลิปวีดีโอแนะนำโรงเรียนวังตาลวิทยา2555 (อ่าน 3610) 02 ม.ค. 56
ร่วมส่งความสุขในโอกาสวันเด็กประจำปี 2556 (อ่าน 1824) 02 ม.ค. 56
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์โอกาสคริสต์มาสของนักเรียน 24 ธ.ค. 55 (อ่าน 2677) 21 ธ.ค. 55
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2555 (อ่าน 2266) 09 ธ.ค. 55
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 1598) 09 ธ.ค. 55
รับการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสาม) ระหว่างวันที่ 14,17,18 ธันวาคม 2555 (อ่าน 1696) 09 ธ.ค. 55
กิจกรรมวันพ่อ (4 ธ.ค. 55) (อ่าน 1586) 08 ธ.ค. 55
กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2098) 08 ธ.ค. 55
กิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี (อ่าน 1613) 08 ธ.ค. 55