ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนวังตาลวิทยา
10/4 ม.1   ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
เบอร์โทรศัพท์ 032-287116
Email : wangtanwitthaya@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

     แผนที่นี้ใช้สำหรับเดินทางมาโรงเรียนวังตาลวิทยา และวัด น.มาร์การิตา บางตาล
จัดทำโดย ม.สิทธิชัย  หลีจงงิ้ว